Toskent, O`zbekiston Respublikasi
Mirobad tumani, 38A, "Avalon" biznes markazi

Missiyasi va strategiyasi

Kompaniyaning uzoqni ko‘ra olishi

“Janubiy-Ural Tarozi Zavodi” (JUTZ) MChJ o‘z iste’molchilarining ehtiyojlarini oldindan ko‘ra bila olgan holda, hamisha vaqtdan bir qadam oldinda bo‘lishga, sanoat tarozi asbob-uskunalari sohasida novatorlik g‘oyalarini bunyodga keltirishga, o‘z mahsulotining narxi va sifati o‘rtasida maqbul muvozanatni ta’minlashga intiladi.

“JUTZ” MChJ missiyasi:

“O‘z tarmog‘ida yetakchi kompaniya darajasigacha rivojlanish va oqilona ijtimoiy siyosatni o‘tkazish uchun yetarlicha hajmda, iste’molchilarning eng muhim ehtiyojlari va kutishlarini qondira oladigan, yuqori sifatli zamonaviy tarozi asbob-uskunalarini ishlab chiqish, ishlab chiqarish va sotish”.

Strategik maqsadlari

O‘z missiyamizni hayotga tatbiq etish uchun biz korxonamizni quyidagi strategik yo‘nalishlar bo‘yicha rivojlantirishni amalga oshirmoqdamiz:

 • Tarozi asbob-uskunalarini ishlab chiqarishda yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va tadbiq etish sohasida yetakchi pozitsiyalarni qo‘lga kiritish;
 • Iste’molchilarning joriy va kelgusidagi so‘rovlari va kutishlarini qondira olish uchun mahsulotlarning yangi turlarini o‘zlashtirish va sifatini yaxshilash;
 • Mol chiqarib sotish bozorlarini saqlab qolish va kengaytirish;
 • Ishchi xodimlarning o‘z ijodiy salohiyatlarini namoyon qilishlari uchun sharoitlarni yaratish;
 • Shu jumladan shaharda, mintaqada va umuman Rossiyadagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni yaxshilash maqsadida korxonaning barqaror rivojlanishi, biznes samaradorligining oshirilishi.

Quyidagilar qo‘yilgan vazifalarniamalga oshirilishini ta’minlovchi asosiy omillar hisoblanadi: ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni tadbiq etish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash salohiyatini shakllantirish.

 

“JUTZ” MChJ tamoyillari

 • Iste’molchiga mo‘ljallash
 • Ishchi xodimlarning ijodiy salohiyatlarini namoyon qilish yo‘li bilan doimiy rivojlanish
 • Natijaga yo‘nalganlik
 • Jamoaviy rux
 • Ishonch va halollik
 • Chaqiriqni qabul qilishga tayyorlik
 • Ijtimoiy javobgarlik

Biz yoshmiz va kelgusida yanada katta ishlarni bajarishga o‘zimizni yo‘naltirganmiz. Bizning salohiyatimiz juda ham katta. Biz “Janubiy-Ural Tarozi Zavodi” brendiga iste’molchilarning ishonchini mustahkamlagan holda, amalda qo‘yilgan vazifalarning dolzarbligi va ahamiyatini isbotlagan holda, bayon qilingan tamoyillarga hamisha va izchil ravishda rioya qilishga tayyormiz.