Toskent, O`zbekiston Respublikasi
Mirobad tumani, 38A, "Avalon" biznes markazi

Tarozi tenzodatchiklari (tenzometrik datchiklar)

ST ustun turidagi tenzodatchigi

ST tenzometrik datchigi – bu elektr signalini o‘lchash uchun qulaytanani mexanik deformatsiya qilishni o‘zgartirishga qodir qurilmadir. Datchik – bu elektron tarozilarning asosiy o‘lchov elementi.
JUTZDA ISHLAB CHIQARILGAN

ST ustun turidagi tenzodatchigi

SHB membrana turidagi tenzometrik datchigi

JUTZ ishlab chiqargan SHB membrana turidagi tenzometrik datchigi – bu elektr signalini o‘lchash uchun qulay tanani mexanik deformatsiya qilishni o‘zgartirishga qodir qurilmadir. Datchik – bu elektron tarozilarning asosiy o‘lchov elementi.

JUTZDA ISHLAB CHIQARILGAN

SHB membrana turidagi tenzometrik datchigi

C16i ustun turidagi tenzodatchigi (raqamli)

Raqamli ustun turidagi tenzodatchik . Avtomobil, bunker tarozilari va smesitellarida qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 20 dan 60 tonnagacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi.

C16i ustun turidagi tenzodatchigi (raqamli)

RTN torsion turidagi tenzodatchigi

Torsion turidagi tenzodatchik. Avtomobil, platformali, bunker tarozilari va smesitellarida qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 1 dan 470 tonnagacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi.

RTN torsion turidagi tenzodatchigi

C16A ustun turidagi tenzodatchigi

Ustun turidagi tenzodatchik. Avtomobil, bunker tarozilari va smesitellarida qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 20 dan 100 tonnagacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi.

C16A ustun turidagi tenzodatchigi

HLC balka turidagi tenzodatchigi

Balka turidagi tenzodatchik. Platformali, avtomobil tarozilarida va sig‘imlarni tarozida tortish uchun qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 220 kg dan 10000 kg gacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi.

HLC balka turidagi tenzodatchigi

Z6 balka turidagi tenzodatchigi

Balka turidagi tenzodatchik. Bunker tarozilari va sig‘imlarni tarozida tortish uchun qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 50 kg dan 500 kg gacha.

Z6 balka turidagi tenzodatchigi

BLC balka turidagi tenzodatchigi

Balka turidagi tenzodatchik. Platformali, avtomobil tarozilarida va sig‘imlarni tarozida tortish uchun qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 550 kg dan 1,76 tonnagacha. IP67 qoplama bilan himoya qilish darajasi.

BLC balka turidagi tenzodatchigi

WBK po‘lat o‘z-o‘zidan o‘rnatiluvchi tenzodatchigi

O‘z-o‘zidan o‘rnatiluvchi tenzodatchik avtomobil, vagon, platformali tarozilarda qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 10 dan 50 tonnagacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi.

WBK po‘lat o‘z-o‘zidan o‘rnatiluvchi tenzodatchigi

BSA konsol turidagi tenzodatchigi

Konsol turidagi tenzodatchigi. Platformali tarozilarda qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 500 dan 5000kg gacha. IP66 qoplama bilan himoya qilish darajasi.

BSA konsol turidagi tenzodatchigi

HBS konsol turidagi tenzodatchigi

Konsol turidagi tenzodatchigi. Platformali, konveyer tarozilarda qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 20 dan 500 kg gacha. IP67 qoplama bilan himoya qilish darajasi.

HBS konsol turidagi tenzodatchigi

YBS-A/-SS vaznni o‘lchash tenzodatchigi

Vaznni o‘lchash tenzodatchigi. Bunker tarozilari va sinovdan o‘tkazish mashinalarida qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 1 dan 7,5 tonnagacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi.

YBS-A/-SS vaznni o‘lchash tenzodatchigi

ZSF-A/-SS ustun turidagi tenzodatchigi

Ustun turidagi tenzodatchik . Avtomobilli, platformali va temiryo‘l tarozilarda qo‘llaniladi. Bunkerli, konveyerli tarozilarda va smesitellarda qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 10 dan 50 tonnagacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi.

ZSF-A/-SS ustun turidagi tenzodatchigi

HSX-A/-SS vaznni o‘lchash tenzodatchigi

Egilish/kesma balkasining tenzodatchigi. Bunkerli, konveyerli tarozilarda va smesitellarda qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 0,005 dan 500 kg gacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi

-2-

HSX-A/-SS vaznni o‘lchash tenzodatchigi

SQB-A/-SS egilish/kesma balkasining tenzodatchigi

Egilish/kesma balkasining tenzodatchigi. Platformali tarozilarda, smesitellarda qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 0,25 dan 10 tonnagacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi

SQB-A/-SS egilish/kesma balkasining tenzodatchigi

BTL-A/-SS ikki baravar egilishdagi balka tenzodatchigi

Ikki baravar egilishdagi balka tenzodatchigi. Temiryo‘l tarozilarida qo‘llaniladi. IP67 qoplama bilan himoya qilish darajasi. Temiryo‘l tarozilarida qo‘llaniladi

BTL-A/-SS ikki baravar egilishdagi balka tenzodatchigi

QS-A/-SS ikki baravar egilishdagi balka tenzodatchigi

Ikki baravar egilishdagi balka tenzodatchigi. Datchik – bu elektron tarozilarning asosiy o‘lchov elementi. Avtomobil, temiryo‘l tarozilarida va smesitellarida qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 5 dvn 50 tonnagacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi

QS-A/-SS ikki baravar egilishdagi balka tenzodatchigi

M100 membrana turidagi tenzodatchigi

Membrana turidagi tenzodatchik. Sig‘imlar hamda baklarni tarozida tortish uchun keng qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 10 dvn 30 tonnagacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi.

M100 membrana turidagi tenzodatchigi

M70 membrana turidagi tenzodatchigi

Membrana turidagi tenzodatchik. Avtomobil, vagon tarozilarida va sig‘imlar hamda baklarni tarozida tortish uchun qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 30 dan 50 tonnagacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi

M70 membrana turidagi tenzodatchigi

H2 balka turidagi tenzodatchigi

Balka turidagi tenzodatchik. Platformali, avtomobil tarozilarida va sig‘imlarni tarozida tortish uchun qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 250 dan 20000 kg gacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi

H2 balka turidagi tenzodatchigi

T4 balka turidagi tenzodatchigi

Balka turidagi tenzodatchik. Platformali, bunker tarozilarida, shuningdek sig‘imlarni tarozida tortish uchun qo‘llaniladi. Nagruzkalar diapazoni 300 dan 1000 kg gacha. IP68 qoplama bilan himoya qilish darajasi

T4 balka turidagi tenzodatchigi

Raqamli tenzodatchiklar — elektron tarozi tizimlarining asosiy o‘lchov elementlari. Ishlab chiqaruvchilar Rossiyada sifat tavsifnomalari bo‘yicha tenglashgan, ba’zi bir ko‘rsatmalari bo‘yicha xorijiy mahsulotdan ustun turadigan tenzodatchiklarni ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishdi. Tenzometrik turdagi tarozi datchiklariningqo‘llanilishi tarozida tortishda yanada yuqori aniqlikni ta’minlash, asbob-usukuna gabaritlarini kamaytirish va tarozi tizimlarining funksionalliligini kengaytirish, shuningdek tarozida tortishning har bir bosqichini avtomatlashtirish imkoniyatini beradi.

Tenzometrik datchiklar – bu deformatsiya qilish miqdorini elektr signaliga o‘zgartiradigan qurilmadir.

Tarozi tenzodatchiklari ko‘pincha unga tenzorezistor va boshqa yordam beruvchi detallar bilan mahkamlangan maxsus egiluvchan konstruksiyani o‘zida namoyon qiladi. Kalibrovka qilishdankeyin, tenzorezistor qarshiligining o‘zgarishi bo‘yicha konstruksiyaga qo‘yilgan kuchga proporsional bo‘ladigan deformatsiya qilish darajasini hisoblab chiqarish mumkin.

Tenzodatchiklarning ustun turidagi, torsion turidagi, konsol turidagi va egilish datchigi kabi bir necha turlarini ajratishadi.

Tenzodatchiklarni hamisha bizda ishlab chiqaruvchining narxlari bo‘yicha sotib olishingiz mumkin.