Toskent, O`zbekiston Respublikasi
Mirobad tumani, 38A, "Avalon" biznes markazi

Portlashdan himoyalangan bajarilishdagi tarozilar

Portlashdan himoyalangan bajarilishdagi tarozilar

Portlashdan himoyalangan bajarilishdagi tarozilar ham avtomobil, temiryo‘l, ham platformali bajarilishda bo‘lishi mumkin. Qo‘llanilish sohasi – portlashga xavfli zonadan tashqarida o‘rnatilgan elektr texnikaviy qurilmalar bilan uchqunlanishdan xavfsiz tashqi zanjirlar bilan bog‘langan va portlashga xavfli zonada joylashgan elektr asbob-uskunalarni qo‘llashni tartibga soluvchi portlash himoyasi tamg‘alanishi, GOST R 51330.13-99 (MEK 60079-14-96), EQQning 7.3-bobi va boshqa me’yoriy hujjatlarga muvofiq tashqi qurilmalar va portlashga xavfli zonalar xonalaridagi kimyo va sanoatning boshqa tarmoqlarida, metallurgiya sanoatida, qurilish industriyasi korxonalarida. Portlash himoyasi tamg‘alanishiga muvofiq ularning portlash xavfsizligini ta’minlovchi qo‘shimcha qurilmalarning mavjudligi portlashdan himoyalangan bajarilishdagi tarozilarning oddiylaridan farqlovchi asosiy xususiyati hisoblanadi.

Portlashdan himoyalangan bajarilishdagi tarozilar